четвртак, 1. новембар 2012.

PRAVILA KONKURSA ZA NAJLEPŠU LJUBAVNU PESMU


Konkurs ima stalni karakter I organizuje ga Dom kulture Ivanjica svake godine od 15.
oltobra do 30. novembra.


Pravo učešća imaju stvaraoci iz Srbije I pisci u rasejanju koji stvaraju na srpskom jeziku.
Jedan učesnik može dostaviti najviše tri neobjavljivane pesme, otkucane u dva primerka
potpisane šifrom,na adresu: Dom kulture Ivanjica-Konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu -
32250 Ivanjica.Razrešenje šifre (ime  I prezime, adresa, broj telefona I bio-bibliliografski po
daci) dostavljaju se u posebnoj  zatvorenoj koverti  zajedno sa pesmama.

Organizator dodeljuje tri nagrade .Prvonagradjenom učesniku  Konkursa štampa se zbirka ljubavnih pesama obima do 8o strana,ili po dogovoru i više.Druga nagrada je sedam dana,a treća pet dana
      boravka u Ivanjici o trošku organizatora.

Prispele radove ocenjuje selektor koga imenuje organizator iz redova poznatih pesnika i knjiže
vnih kritičara.Selektor vrši i izbor pesama za zbornik “Žubori sa Moravice”


                                                                                                     Dom kulture Ivanjica

Нема коментара:

Постави коментар